Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

fgg-3 copy

  นายประหยัด เกตุบำรุง

   นายก อบต.ท่าทอง

 

203162758 587203378909267 2795664170948096182 n

ปายภาษ 641

ปายภาษ642

ประกาศสอบทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

2  ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ท่าทองโดยสำรวจผ่าน URL และ QR Code
  แบบสอบถามความพงพอใจตอการใหบรการ   
2งค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองขอเชิญชวนประชาชน หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานผ่านได้ที่ลิงค์urhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/qequ35 หรือ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code)
   ITA
2 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) 1 2

 

2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศ    ราคากลาง 
            หมู่ที่ 
2 สำเนาประกาศการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1

2  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2560 

2 สำเนาประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาใหญ่ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าตอ ตำบลท่าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าตอ ตำบลท่าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.36-005 สายปากดง หมู่ 4 บ้านวัดเกาะ ตำบลท่าทอง

2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560

2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560

2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง ได้ดำเนินการจัดทำระบบสื่อสารและระบบอินเตอร์เน้ตความเร็วสูงไร้สาย Wifi ฟรี ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ความบันเทิงแบบครบวงจรแก่ประชาชนโดยส่งสัญญาณให้บริการบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการ Wifi ฟรี

2 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการเจาะบ่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

     ครั้งที่ 21147428540

2 ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

และเพื่อการเกษตร จำนวน 5 โครงการ(ครั้งที่ 2)

2 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง ประจำปี 2560

2 ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และ

      เพื่อการเกษตร จำนวน 5  โครงการ 1 2 3

2 เอกสารเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

     การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 2

 2ประกาศ การประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 

2ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 1 2 

 2ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ 1

 2กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อลุกรัง พร้อมปรับเกลี่ย 1 2

 2ประกาศรับสมัครหัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) 1 2 3 4

 2ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1 2

u2pประชาสมพนธpประชาสมพนธLa dysfonction erectile etait une complication isolee dans 25,6 % (premiere etude) et 13,3 % (seconde etude) des cas, et associee a d’autres complications du diabete dans 71,9 % cialis naturelle (premiere etude) et 86,8 % (seconde etude) des cas.

Ce signal achat cialis ligne suisse n'est envoye que lorsque achat cialis andorre la vessie est presque pleine.

La duree de l’action effective est presque 4 heures.le principe de l’action du kamagra oral jelly cialis tadalafil consiste en amelioration de l’irrigation sanguine du systeme reproductif d’homme.la raison de l'impuissance masculine n’a pas d’importance (soit des troubles psychologiques, cialis acheter sans ordonnance soit la fatigue) le kamagra gelee orale est capable de vous aider independamment de l’origine de la maladie et de votre age.

Son travail vise a utiliser des techniques et des produits esthetiques ayant pour but d’entretenir et cialis generique montreal d’embellir le corps (soin acheter cialis pas cher de la peau, des ongles, des cheveux, maquillage, epilation …).

Eviter tightfitting collants et sous-vetements de nylon.vetements serres genent la circulation d’air a vente cialis italie la region genitale, ce qui conduit souvent a une temperature elevee et de vente cialis cameroun l’humidite qui peuvent provoquer une irritation.

L'excitation se fait plus lente et la phase du plateau est prolongee, ce qui cialis achatachat de cialis canada retarde l'ejaculation.

Kim kardashian et paris acheter cialis pas cher paris hilton en ont fait l’experience… a prix cialis pharmacie quebec leurs depens ou presque.

» un pas l'un vers cialis jelly l'autre ?comment accorder a nouveau desirs feminins acheter cialis pas cher paris et masculins ?

Il se peut egalement que l'homme recemment declare seropositif vive davantage d'anxiete sexuelle, qu'il soit deprime ou que son estime prix cialis italie de soi et son desir d'entrer en relation avec l'autre soient ebranles.pour discerner la cause de la dysfonction erectile, il faut examiner de pres les achat de cialis kamagra effets de la medication du patient et les autres troubles ou maladies dont il est atteint.

Si l’on tient a faire l’amour dans un lit sans risquer de s’endormir ensuite dans des draps un peu mouilles, on a interet, par acheter cialis pharmacie ligne exemple, a cialis generique avis penser a mettre une serviette de bain par-dessus le drap.cela dit, si la quantite emise surprend, elle depasse rarement l’equivalent d’un verre d’eau et ne tache pas en sechant.