Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

fgg-3 copy

  นายประหยัด เกตุบำรุง

   นายก อบต.ท่าทอง

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

  • ยินดีตต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

lปาย60

 

ประกาศสอบทั่วประเทศ

หนังสือราชการ สถ.

dia new

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง ได้ดำเนินการจัดทำระบบสื่อสารและระบบอินเตอร์เน้ตความเร็วสูงไร้สาย Wifi ฟรี ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ความบันเทิงแบบครบวงจรแก่ประชาชนโดยส่งสัญญาณให้บริการบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการ Wifi ฟรี

2 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 1 1 2 3 4 5 6 7 8

2 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการเจาะบ่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

     ครั้งที่ 21147428540

2 ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

และเพื่อการเกษตร จำนวน 5 โครงการ(ครั้งที่ 2)

2 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง ประจำปี 2560

2 ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และ

      เพื่อการเกษตร จำนวน 5  โครงการ 1 2 3

2 เอกสารเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

     การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 2

 2ประกาศ การประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 

ขณะนี้เวลา

ปฏิทินกิจกรรม

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

 

เพลงประจำวัน